Monday, October 04, 2010

ನಾ ಕಂಡ ಪಂಚರಂಗಿ

ಕಳೆದ ವಾರ ಕೊನೆಗೂ ಪಂಚರಂಗಿಯ ರಂಗನ್ನು ಕಾಣುವ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಗಿನ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಳ ಕಡೆ ಬೂದಿ(gray color) ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಗುನುಗುವಂತೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ. ಆದರು FM Radio ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹಾಡಿಗೂ, ಮೂಲತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. I like the one broadcasted on FM Radio.

ಅದು ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರ "herd following" ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಮಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೇನೇ ಉದ್ದಾರ ಆದಂತೆ, ಹರಕು-ಮುರುಕು ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದರೇನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪೋಷಕರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕನ ಅಸಡ್ಡೆತನ, ಜೀವನ ಬರಿ ನಶ್ವರ ಎಂದು, ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗಳುವ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನೋಭಾವ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೇ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಒಂದು ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಸಬದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ...
ನಾವುಗಳು - ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸುವ bugಗು ಗಳು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ platformಗಳು,
ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ application ಬರೆಯುವ ನಾವುಗಳು,
Windows, Mac, Linux Operating systemಗಳು,
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ android, iOS ಗಳು,
mobile phoneಗಳು, tablet PCಗಳು,
iPad, Galaxyಗಳು,
officeನ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಳ್ಳಗಳು,
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು,
ಕೈಗೆಟುಕದ ಬೆಲೆಗಳು,
ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು,
ಲೆಕ್ಕವಿರದ TV channelಗಳು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು,
ಇವನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರಲಾಗದ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತ ಗಳು,
ಇವೆಲ್ಲದರ ಮದ್ಯೆ ಇರುವ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು!!!
Life is colorful, see it through a kaleidoscope to make it more eventful. 

Tuesday, July 20, 2010

de ja vu - reliving those days!!

Those days are back!! Days, where the life was so busy coding, debugging and adding new features to the software, I almost forget coffee, lunch and even the sense of time. Even in my dreams I see code, I think of solution and sometimes I get idea to fix some bug while sleeping.

A couple of years back I had worked in similar project. My recent project is giving me the opportunity to re-live those days. I forget all the daily chores of life. Not feeling happy on Friday, as I have to wait for 2 more days to jump into coding.

When I get exhausted, I just take a cup of coffee and stand on the terrace watching the bustling Bannerghatta road traffic, I think I am much better than those restless people who drive insanely to reach their targets a few seconds earlier. I listen to soothing music on radio and I feel like flying. I feel unbounded, free and I remember the movie Forrest Gump that I watched last week.  I am enjoying every moment of it.

Thursday, July 15, 2010

A refreshing day!!

Today, I have an uncanny urge to write. I am ashamed to see that my last post was 5 months ago. Lots of things have remained half-composed in scattered text files. I hope they will all find a way to my blog sometime sooner..

It has been a good day today. Lot of exciting stuff happening at office. Well, I have got an opportunity to develop application on iPhone/iPad platform. It came as a surprise offer after abruptly closing down my previous project.

Its been about 3 weeks since we(Paraddi my colleague and I) have been learning apple platform, and today our first application came up on simulator, which I feel is quite a feat. I am very happy about it. I am kind of liking Apple and Mac!!

It is a pretty challenging project. My manager bought 2 Mac Mini's and 5 books and gave them to us. He told its all yours, give me first demo on Aug 16th. Wow, man what a freedom. It is one of a kind of an opportunity to nerds like us. Even in my dreams sometimes I will be designing some framework for my application. It has been many years since I worked in this way. Wow, I am liking it.

And I am liking the fact that I am writing my blog too!!

Thursday, February 18, 2010

Commotions

Hmm... Once again a long hiatus. I am missing my blog so much. Finally managed to steal some time from busy life to give due justice my longtime companion...

While there are plenty of things about my life to write here, right now lot of things are going on inside my mind, and sometimes I haven't been able to comprehend certain things. I have been wondering what is happening to me, why are these things happening to me.
After a long time I thought of checking my horoscope on tarot.com, which had been my favorite time pass, and most of the times, funny thing is the horoscope matches!!! This is what was there for me,
"It may seem as if you haven't been like your old self in years with dreamy Neptune in your sign for the last decade. Now it's time to look back and think about all the changes you've been through, especially the ones that elude logical understanding. You are in a gradual transition phase, and your realizations today could be instrumental in making the choices that will redefine your life in years to come. Be patient; this kind of transformation takes time."

OK. I have patience in abundance, I am waiting for the transformation!!